Goed om te weten.

Dienstenwijzer

Informatie over onze dienstverlening

Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken.

Naam en adres

Onze gegevens luiden:

Etzékera B.V.
Bezoek- en correspondentieadres:
Admiraal de Ruyterstraat 16-J
3115 HB Schiedam

T 010 460 41 00
E info@etzekera.nl
www.etzekera.nl

Registratie AFM

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer: 12002881

Aard van de dienstverlening

Ons kantoor heeft een vergunning om te adviseren en te bemiddelen in:

  • Schadeverzekeringen

Klachten

Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij zullen ons uiterste best doen uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen.

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Postbus 93257
2509 AN Den Haag
T 070 333 89 99
F 070 333 89 00
E info@kifid.nl
www.kifid.nl

Adviesvrij

Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van een verzekeraar.

Geen zeggenschap

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele verzekeraar of ander aanbieder van financiële producten heeft stemrecht of en aandeel in ons kapitaal.

Selectie van aanbieders

Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken en verzekeringsmaatschappijen voeren. Hiermee werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

Wijze van beloning

De kosten van onze werkzaamheden worden gefinancierd door de verzekeraar waarmee wij u in contact brengen. Indien wij rechtstreeks, dat wil zeggen buiten de door u te betalen premie, kosten in rekening brengen, dan informeren wij u hier vooraf over.

 

Etzékera B.V.